Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà  Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn sử dụng. 1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành của Nhà nước.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCXDVN 270 : 2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. TCVN 2737 : 1995 Tải trọng tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5573 : 1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 197 : 2002 Kim loại. Phương pháp thử kéo. TCXDVN 162 : 2004 Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy. TCXD 239 : 2000 Bê tông nặng. Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình. TCXDVN 294 : 2003 Kết cấu bê tông cốt thép. Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng thép bị ăn mòn.


Tag:

Back to top