Phong thủy là gì

Ở Việt Nam hiện nay việc xem đất dựng nhà , đặt mộ hiện đang rất được coi trọng . Theo trào lưu này sách báo bói toán tràn lan khiến người đọc không biết đâu là khoa học đâu là mê tín dị đoan .
Tất cả các công việc kê trên thuộc phạm vi của Phong Thủy . Vậy Phong Thủy Là Gì ?

Phong thủy là gì
Theo cuốn "Phong Thủy Thám Nguyên" do Trung Quốc xuất bản . Giáo Sư Phan Cốc Tây đã viết trong phần lời tựa như sau : " Nội dung cơ bản của phong thủy là một loại học vấn mà mọi người dùng nó để lựa chon và xử lý đói với hoàn cảnh cư trú biểu hiện trên ba phương diện :

Phong thủy là gì
Học giả LhoJi thuộc khoa địa lý cảu trường đại học Aokeland ( New Zealand ) thì viết : Phong Thủy chính là hệ thống bình giá cảnh quan để tìm kiếm địa điểm may mắn cho công trình kiến trúc . Đó là nghệ thuật chọn và bố cục móng đất của địa lý Cổ Đại Trung Hoa , không nên theo khái niêm phương Tây coi nó là mê tín khoa học."
Hạt nhân của Phong Thủy là "Sinh khí " khái niệm của nó rất phức tạp , đề cập đến các phương diện long mạch, minh đường, huyệt vị,hà lưu,phương hướng..Nó cũng có nhiều cấm kỵ và rất chú trọng đến thời gian , phương vị , địa điểm . Học thuyết Âm Trạch mang đậm màu sắc mê tín gây nhiều tổn hại cho dân chúng . Còn lý luận của Dương Trạch có sự hợp lý nhất định với thực tiễn có thể biến từ hư thành thấn kỳ . Nếu chúng ta biết chắt lọc tinh hoa , nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống

TCL ( Sưu Tầm )

Tag:

Back to top